Evoload
xApes

Odo Samurai (SFT Utility)
KATANAS-6ef517

Odo Samurai utility
Average price: 0.226 EGLD
All time high price: 0.428 EGLD
Total volume: 8 EGLD
Last week volume: 0 EGLD
Last day volume: 0 EGLD
Total trades: 36

NFT Markets